Vaiko savarankiškumą lemiantys veiksniai

Vaiko savarankiškumas

Auklėjant ir ugdant vaiką, svarbu skatinti jo savarankiškumą, nepamirštant kelių svarbių aplinkybių, į kurias būtina atsižvelgti, iškeliant atžalai užduotis bei iššūkius.

1. Vaikas turi būti pasiekęs fizinę, kognityvią ir emocinę brandą.

Pagal savo amžių ir raidos tempą vaikas tobulina atitinkamus įgūdžius. Sugebėjimas arba nesugebėjimas atlikti vienus ar kitus veiksmus priklauso nuo brandos.

Fizinė branda – raumenys, ląstelės, smegenys ir nervinės jungtys yra pakankamai išsivystę, kad vaikas galėtų atlikti tam tikrus savitus judesius.

Kognityvi branda – vaikas turi reikiamą žinių bagažą, kad galėtų suvokti tam tikras sąvokas ir sumaniai atlikti tam tikrus specifinius veiksmus.

Emocinė branda – vaikas geba atpažinti ir valdyti savo emocijas.

2. Aplinka turi būti saugi ir pritaikyta vaikui pagal jo raidos lygį.

Aplinkos, kurioje auga vaikas, pobūdis turi atitikti jo raidos lygį, kad pats, kaip įmanoma mažiau padedamas galėtų atpažinti ir patenkinti savo poreikius. Pavyzdžiui, tai, kad vaikas, sugebantis suvokti, jog nori į tualetą, gali ten nueiti pats, ugdys jo savarankiškumą atliekant tą veiksmą.

3. Iššūkiai turi būti adekvatūs vaiko gebėjimams.

Kai iššūkis yra pernelyg didelis, vaikas jaučiasi nepajėgus ir nuleidžia rankas. Jei iššūkis nepakankamas, jis nejaučia stimulo veikti. Taigi reikia surasti tinkamą pusiausvyrą ir adekvatų iššūkį, kad galėtume skatinti vaiko pasitikėjimą savimi ir ugdyti savarankiškumą.

4. Suaugusieji, kurie dalyvauja vaiko gyvenime, turi taikyti pozityvaus auklėjimo metodus.

Suaugusieji, turintys įtakos vaikui, privalo puoselėti tokį auklėjimo metodą, pagal kurį iš anksto atmetamos baudžiamosios priemonės ir kuris labiau orientuotas į mokymąsi ir logiško atsako į vaiko elgesį taikymą. Savo veiksmais turime formuoti įgūdžius.

Mes norime matyti, kad vaikai suaugę gebėtų priimti sumanius sprendimus, vieni patys patenkinti savo poreikius, dirbti, studijuoti ir būti aktyviais visuomenės dalyviais. Šiam tikslui pasiekti reikia, kad suaugusiųjų padedami vaikai lavintų įgūdžius, kurie būtini savarankiškumui ugdyti.

Ištrauka iš psichologės Chantal Theriault knygos „Vaikų konfliktai. Kaip ugdyti savarankiškumą“.