Konfrontacija smėlio dėžėje – kaip elgtis jums?

Konfrontacija smėlio dėžėje

Priminti mandagaus elgesio taisykles savo vaikui dažniausiai nėra sunkus dalykas. Tačiau jei šiurkščiai elgiasi kieno nors kito vaikas, reikalai pasikeičia. Kaip jums į tai reaguoti? Ką, jei to vaiko tėvai yra šalia, bet nereaguoja? Palikite emocijas nuošalyje – galima reaguoti mandagiai net į patį šiurkščiausią elgesį. Štai keletas pačių dažniausių scenarijų, su kuriais galite susidurti, ir būdai, kaip reaguoti.

Atsitraukite

Kai kitas vaikas užgauna jūsų vaiką, labai knieti įsikišti ir apginti saviškį. Tačiau akimirkai atsikvėpkite ir įvertinkite situaciją. Kaip jūsų vaikas tvarkosi pats? Ar jis labai nusiminęs, ar reaguoja ramiai?

Ekspertų teigimu, spręsdami problemas patys, vaikai mokosi. Jei jūs įsikišite anksčiau nei reikia, pasiųsite žinutę, kad jiems reikia kitų pagalbos, sprendžiant savo problemas. Taigi, kelias akimirkas stebėkite savo vaiko reakciją, ar jis elgiasi, jūsų manymu, tinkamai ir šaukdamas bei kumščiuodamas nepuola atsilyginti. Jei taip, po kiek laiko pagirkite jį akis į akį. Konkretizuokite, kas jo elgesyje jums patiko, pavyzdžiui: „Aš džiaugiuosi, kad tu paprašei draugo nevadinti tavęs „kvailiu“ ir neatsakei jam taip pat negražiai“.

Ta pati trumpo stebėjimo taisyklė galioja ir kai skriaudžiamas kitas vaikas – gal matote, kaip vienas vaikas sugriauna kito vaiko pastatytą smėlio pilį. Jei šalia yra jūsų vaikas, aišku, nenorite, kad jis manytų, jog taip elgtis galima. Tačiau jūs negalėsite kontroliuoti visko. Jūs nesate atsakingi už visą pasaulį, tačiau galite praktiškai viską naudoti kaip auklėjamąjį pavyzdį. Jei niekas nenukentėjo, tiesiog paaiškinkite vaikui, kodėl taip elgtis nedera, negirdint kitai šeimai.

O gal jūs prižiūrite keletą vaikų ir vienas jų pasako jums kažką negražaus? Vėlgi, stenkitės atsiriboti nuo jausmų ir įvertinkite situaciją kaip galima ramiau. Jei įžeidimas nėra didelis, tiesiog pataisykite vaiką. Geriausia nežeminti kito vaiko saviškio akivaizdoje. Tiesiog pasiveskite jį nuošaliau ir paaiškinkite, kad jo žodžiai jus nuliūdino. Gali būti, kad vaikas tiesiog nesuvokia, jog pasakė kažką negero. Galbūt taip elgtis jam leidžiama namie. Šiuo atveju geriausia paaiškinti, nebarant ir neteisiant, bei paprašant daugiau taip nebedaryti.

Įsikiškite, situacijai aštrėjant

Jei situacija tampa nebekontroliuojama, kažkas turi įsikišti, ypač jei vaikams dar nėra 4 metų. Jei netinkamai pasielgusio vaiko mama ar tėtis yra šalia, įtraukite ir juos. Nesakykite jiems, kad jų vaikui nederėtų elgtis vienaip ar kitaip, nes tai reikš, kad jie blogai auklėja savo vaiką. Geriau pasakykite kas įvyko ir žiūrėkite, kaip jie sureaguos.

Pirmiausia apibūdinkite situaciją kuo objektyviau: „Tadas pavadino Rimą „kvailiu“. Pamaniau, kad turėtumėte tai žinoti.“ Dauguma atvejų, tėvai pakalbės su vaiku apie jo poelgį ir jūsų darbas baigtas.

Tačiau gali pasitaikyti, kad tėvai automatiškai stos ginti savo vaiką. Jei taip atsitiks, geriausia stengtis dar kartą ramiai pasakyti: „Tiesiog pamaniau, kad norėsite žinoti“. Jei įmanoma, atsitraukite su savo vaiku iš „įvykio zonos“.

Jei vaiko tėvų nėra šalia, o situacija reikalauja įsikišimo, pavyzdžiui, vienas vaikas nepaliaujamai erzina kitą, naudinga į pagalbą pasitelkti atsakingus asmenis, pavyzdžiui, kino teatro prižiūrėtus, restorano administratorius (žiūrint, kur vyksta veiksmas).

Jei tai neįmanoma, tiesiog pasakykite kitam vaikui, kad taip elgtis nederėtų ir kodėl: „Kai sakai kam nors, kad jis smirda, jis gali nusiminti“. Protingas pastabaus suaugusiojo įsikišimas dažniausiai sutramdo net smarkiausią įžeidinėtoją.

Jei nesate įpareigotas globoti ar prižiūrėti kitą vaiką, protingiausia neauklėti ir nebausti jo. Jei situacija yra netoleruojama, o už kitą vaiką atsakingas suaugęs žmogus yra šalia, geriau atsitraukite su savo vaiku, užuot bandydami nubausti ir pamokyti kitą vaiką.